Jump to content

1938_05_25 Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша - 25 май


Ани
 Share

Recommended Posts

Спомен на Боян Боев

 

ДА СТАНАТ ОГЪН


На 25 май 1938 г. бе вторият ден на Великден. Около 150 души, братя и сестри, се качихме на Витоша. Изпълнихме Паневритмията на полянката на Ел-Шадай. След това се събрахме около Учителя и Той каза:

Нашите страдания са нашият прогрес, те се отбелязват. Всичко е за добро, нека човек да се убеди в тази философия и да живее в нея. Този, който има много радост, има изобилие и може да даде. А този, който страда, има по-малко; нека му се даде. Трябва да си влизаме в положението един на друг и да си помагаме.

Като мислиш все за лошите черти на един човек, ти усилваш лошото в него, а като мислиш за добрите му черти, усилваш доброто в него. Не само трябва да утешаваме един човек, но трябва да му се помогне да се учи. Силни хора са тези, които предават Любовта, а слаби хора са тези, които приемат Любовта. Този, който е бил слаб, после става силен и предава Любовта. И после силният става слаб и приема Любовта. И слабостта, и силата са добри. Трябва да станеш слаб, за да приемеш Любовта, и трябва да бъдеш силен, за да я предадеш.

Всяко дете в утробата на майката е обвито с було. Недостатъците на човека са булото, с което е обвита душата. Ти ще обичаш душата, а не булото. Само който обича Бога, той може да Го види. Само в Любовта нещата са реални. Когато обичаш някого, всички страдания можеш да носиш. Когато не го обичаш, и най-малкото страдание не можеш да носиш. Ако ние за Бога не можем да носим всичките поругания, тогава нямаме Любов към Него. Каквото и да ти се случи, Бог те изпитва. Човекът на Любовта е свободният човек. Как трябва да се разбира Любовта? Да считаш, че тази душа е излязла от Бога, и да имаш уважение към нея. Както уважаваш Бога, така да уважаваш тази душа – заради Бога, който е в нея.

Всеки апостол принадлежи на една зодия. Йоан е бил женствен. Павел е бил марсианец. У Павел беше развита причинността, т. е. горната част на челото. Апостол Тома има обективен ум, интерес към материалната област.

Писанието трябва да се изучава символично. Онзи, който иска да изучава Давид, трябва да е минал през изпитанията му. Прочетете например Псалом 51. После човек трябва да има опитността на Даниил, на Езекиил и пр., за да ги разбере. Или пък самият пророк да те посети и да ти обясни защо е писал така и така. Пророците идат сега, стига да ги повикаш.

Христос беше наречен Агне, значи Той бе Огън. И всички добри хора трябва да станат Огън. И когато дойдеш при лошите хора, ще ги запалиш.

В славянството има проявление на Бога. Бог извика славяните на работа, за да съдействат за Царството Божие на Земята. У славяните трябва да се развие Любов към Бога.

 

Акордиране на човешката душа - т. 2

Глава: 17. Да станат огън

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...