Jump to content

1937_12_24 Разговор с Учителя ("Разговор за Любовта"), записан от Боян Боев, 24 декември 1937 г.


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя ("Разговор за Любовта")

 записан от Боян Боев,

22 декември 1937 г.

 

Разговорът е публикуван в книгата "Писма на Боян Боев", 1 т.

 

Писма на Боян Боев: Разговор за Любовта

Link to comment
Share on other sites

Писма на Боян Боев

 

РАЗГОВОР ЗА ЛЮБОВТА


Изгрев, 7.XI.1952 г.


Любезни брат,

Тук ще ви изложа разговор с Учителя от 24 декември 1937 г.:

Човек е пратен на земята да учи Любовта! И Христос казва: „Аз затова се родих, за да покажа Любовта!“

В Любовта влизат и трите: Любов, Мъдрост, Истина.

Любов е това, в което влизат Мъдростта и Истината. Мъдрост е това, в което влизат Любовта и Истината. Истината е това, в което влизат Любовта и Мъдростта.


Един брат попита: „вие тази сутрин в разговор казахте, че ако мине през човека в пълнота Божията Любов, човешката нервна система не би издържала и би се стопила от тези бързи, силни вибрации. Но как може да се направи нервната система издръжлива на вибрациите на Божията Любов?“

Учителя каза:

Любовта изпъжда навън всеки страх. Там, дето има страх, няма любов.

Човек да мисли, че всичко, което се случва, е за добро. Нали е казано: „Всичко, каквото се случи с онези, които любят Бога, е за добро.“ Така като мисли човек, нагодява се тялото му за тези трептения на любовта и може да ги издържа.

Любовта повдига трептенията на тялото, а страхът ги понижава. Затова при страха няма да възприемаш вярно впечатленията отвън и затова впечатленията и разбиранията ти няма да бъдат пълни.

В беседите се изучават законите на любовта. Как да се служи на Бога. Нужни са учене и служене. В беседите се посочва по кой път трябва да вървим.

Във всичко това, което съм говорил в беседите, ние нищо не отричаме. Всички вярвания, които има, са добри. Но не трябва да се спира човек там, а да върви по-нагоре. Да не се спира човек на едно място и да не казва: „Това, което аз имам, е по-добро.“

Всяка година допринася нещо на детето. Но старият човек да не съжалява, че е остарял. Той не е остарял. Това е една илюзия за него, че е остарял. Ние остаряваме от нашия егоизъм и се подмладяваме от Божията Любов. Защо е остарял някой? От егоизъм. Защо се е подмладил? Защото е влязъл в Божията Любов.

Като отива човек в онзи свят, да отива с любов.

Всеки, каквото учи, да го учи с любов и с любов да го предава на другите после. Някой иска да просвети с любов някого. А сам той не е просветен в любовта. Трябва да почнат хората да прилагат любовта, защото сега се говори за любовта, без да се прилага.

Трябва нова канализация за любовта. Любов има, но канализацията е слаба. Сега трябват хора, които да бъдат проводници, през които да се изявява Божията Любов.


Един брат попита: „Кой е начинът, по който човек може да стане проводник на любовта?“ Учителя каза:

Да мисли човек за Бога, да се моли тайно. Това е средство, за да се прояви любовта.

Молитвата е един вътрешен личен метод на душата.

Трябва да се изучават беседите. Не е в четенето само. Но човек, каквото чете, да го прилага. Да прави опити, защото без опити нищо не може да се постигне. Иначе ще има суха схоластика.

Някой казва: „Така казва Христос.“ Но Христос, каквото казва, и го прави. Човек трябва да си казва: „Аз трябва да любя. И като любя Бога, трябва да обичам и другите хора независимо от това, дали са ми приятели или не."

Но подбудителната причина да бъде любовта към Бога и от Бога да се върви към ближния.

Двата велики закона са: Любов към Бога и любов към ближния. Тази идея трябва да се развие. Да се покаже по какъв начин от любовта към Бога отиваме до любовта към ближния. При любовта към Бога ние отиваме от периферията към Бога. А любовта към ближния е от Бога към периферията. Ще обичаш ближния си, но си излязъл вече от Бога и правиш това. Това е цяла философия. Любовта към Бога и към ближния са две различни посоки.

Човек греши, ако туря Бога извън себе си. И той трябва да се научи, че Бог е вътре в него.

Ближният е отражение на Бога! В ближния ще видим Бога!

Човек да схване, че той и ближният, и двамата живеят в Бога.


Един брат каза: „Учителю, вие бяхте ни дали напоследък една задача да изпращаме всеки ден добри мисли към някого и да пожелаем да служи на Бога, да изпълнява волята Му, да се пробуди в него любовта и пр. Тази задача вие ни я дадохте за десет дена и се изминаха даже повече от десет дена.“

Учителя каза:

Сега да дам нова задача, пак за десет дена: Сега изпращайте всеки ден по една мисъл общо на всички добри хора, да се усили тяхната любов към Бога! Това да се прави три пъти на ден. Може да се прави три пъти на ден. Може да се прави и през нощта три пъти. И тогава ще имаме три пъти денем и три пъти нощем. Но да се прави и нощем, това да става непринудено, човек трябва да възпитава себе си да става през нощта. Някой път през нощта тъкмо да станеш за молитва, казваш си: „Нямам разположение. “ Човек да се научи да идва разположението. А не да го чака. Той да превърне неразположението в разположение.
*

Тук допълнително ще изложа думи на Учителя от други разговори:

Центърът на Божествената Любов е на горния край на главата. Когато Божественото в човека вземе надмощие, то тази Божествена Любов е организирана вече.

За да развие човек Божията Любов в себе си, той да мисли за нея. Човек, който иска да развие Божествената Любов в себе си, ще прави едно движение с ръцете си на обливане от горния край на главата, като почне от хилядолистника. А горе мястото на Божествената Любов е мястото на хилядолистника. Човек, който прави движения на обливане от горния край на главата надолу, да мисли за добродетели: за Божествената Любов, за Божествената Мъдрост, за милосърдието и пр. И да мисли, че тези добродетели вече растат в него. Да мисли, че в него расте и се развива Божествената Любов.

Реките се вливат, вливат се една в друга. Сливането на тоновете значи хармония на тоновете. Преливането на душите е един процес не външен, а вътрешен. Реките се сливат, бреговете преливат. И двата процеса едновременно вървят. Това съществува и в природата, и между съществата. Това сливане и преливане става между човека и Бога, става между човек и човека.

Там, дето няма сливане и разливане, там няма никакъв растеж. Става преливане от една душа в друга. Това сливане и преливане да стане само между две души, между които има любов.

Същото е и за нашите отношения към Бога.

За да има сливане и преливане между нас и Бога, трябва да имаме любов към Бога. Иначе можем да се молим с часове, без любов към Бога. И тогава няма да има резултат, понеже няма да има сливане и преливане между нас и Бога. Затова основата на всяка молитва е любов към Бога. Във време на молитва да се чувствува любов към Бога, за да се реализира сливане и преливане. А без сливане и преливане между тебе и Бога не може да има никакъв растеж в тебе. Ти не можеш да получиш от Бога много неща.

Да се използува духовната вълна, която иде сега -  никакво отлагане!


Един брат попита: „Тази вълна занапред ли има да идва, или е вече дошла?“

Учителя каза:

Не е дошла още. Сега се подема, но не е дошла още в същинската си сила. Затова можем да кажем, че тази вълна иде.

Който е дошъл на земята, трябва да използува това, тези хубави условия на живота, да не отлага. Светът е натегнал от ядене и пиене йена заспиване духовно. А заспиването, немаренето, не е хубаво нещо.

Радвайте се, голяма радост ви очаква вас всички, които искате да работите и да станете съработници и съслужители Божии.

Сега, ако и да прекарвате един период от страдания и големи противоречия, това не са страдания, а само проверка на това, което ще ви се възложи.

Да бъдете будни, трезви, да не се улисвате в нищо друго. Дръжте същественото. Създават ви се условия. Всички възможности имате. Искреност да има във всяка ваша мисъл, във всяко ваше чувство. Искаш ли да работиш, това е важното! Условия ще ви се дадат!


Пожелавам ви всичко най-хубаво и светло.

Със сърдечен братски поздрав:
Ваш верен Б. Боев
 

BB_pisma_5.jpg
С Учителя пред приемната в Изгрева, София


 

Писма на Боян Боев -Том 1

Глава: Разговор за Любовта

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...