Jump to content

1937_09_29 Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия до Рила - вр. Мусала. 29 септември


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя с 6 ученика на четиридневна екскурзия

до Рила - вр. Мусала

29 септември 1937 г.

 

Тази екскурзия и проведените разговори с Учителя е записана от Боян Боев:

 

Писма на Боян Боев: Екскурзия до Мусала

 

Конкретно за 29 септември:

 

И в 1 часа следобед на 29 септември тръгнахме от Окото и в 2.30 часа стигнахме в хижата. В 3 часа потеглихме от хижата и в 6 часа бяхме в Чамкория (Боровец). Там гостувахме една вечер във вилата на сестра Стоянова. След вечерята имахме дълъг разговор с Учителя до 11.30 часа

 

Link to comment
Share on other sites

Писма на Боян Боев

 

ЕКСКУРЗИЯ ДО МУСАЛА


Изгрев, 7 октомври 1952 г.


Любезни брат,

Този път желая да ви запозная с една екскурзия с Учителя до връх Мусала.

От Изгрева тръгнахме на 27 септември 1937 г., в 5 ч. и 17 м. сутринта с лека кола. Бяхме Учителя и шестима братя. Стигнахме в Чамкория (Боровец) за по-малко от два часа. След известен престой в Чамкория, в 9,30 ч. тръгнахме за връх Мусала. Обядвахме на моста, който е на средата на пътя между връх Мусала и Чамкория. Когато бяхме на моста, Учителя погледна красивата картина наоколо и каза:

Такава картина кой може да я направи? Природата, когато прави своите забавления, прави ги на свят.

Когато родителите не могат да възпитат добре децата си, то в следващото прераждане стават учители в народните училища и учат тези деца. По-рано като родители са ги оставили невежи и сега ги учат. Връзките, които съществуват между учители и ученици в народните училища, продължават и в следващите пререждания. И колкото повече те напредват, толкова по-интимни стават връзките между тях.

Най-мъчното е осъзнаването на човека. Трябва да го турят на тясно, за да се осъзнае.


Тръгнахме от моста за хижата, дето стигнахме в 2 часа следобед. Легнахме си в 7 часа вечерта, за да станем сутринта рано и да посрещнем изгрева на слънцето от връх Мусала. Тръгнахме от хижата за върха точно в 4 часа сутринта. Стигнахме в 6 часа без 12 минути. При тръгване от хижата температурата беше 5 градуса над нулата. А горе, на връх Мусала, при изгрев слънце температурата беше 2 градуса под нулата.

При изгрев слънце изпълнихме следната програма: Добрата молитва, Евангелие на Йоана, 10 гл. 10 12 ст.

След това влязохме в наблюдателницата. Наблюдателят се оплака, че скучае в това уединено място. Учителя каза:

На наблюдателя му е скучно тук. Той трябва да знае да внесе разнообразие в работата си. Трябва да знае какво да прави тук. Трябва да има и вътрешна работа между другото. Тук, на Мусала, за наблюдател трябва да пратят набожен човек, който да се посвети на науката.

След това излязохме пак вън и седнахме на поляната на върха. И там стояхме до 11.30 ч. Времето се стопли. Например в 11 ч. преди обяд температурата беше 28 градуса над нулата. Както бяхме седнали на полянката, Учителя каза следното:

Когато ще се променя времето, може да познаете по едно: Когато вечерта изстива, това показва, че във въздуха има много електричество. Учените са дошли до една астрална област, която е над физическия свят, и затова там не може да се работи с обикновени методи.

На Изгрева има една скала, която се формира сега. Там има почва, която сега се повдига и която става все по-твърда и по-устойчива. Та след време тези, които живият на Изгрева, ще имат промяна. Техните мисли и чувства ще имат нови стремежи. Нещо разумно работи в тях. Също и в Търново се формира една скала там, дето ставаше съборът. И в буквалния смисъл на думата тази скала се формира на Изгрева. И след време тя ще бъде твърда като кремък. Така че има разумни места в природата. И в Русия работи нещо разумно. Българите, ако разбираха разумно, не им трябваше да воюват. В 1000 години те са правили 100 войни. Всеки 8 години са правили по една война. Как ще прокопса такъв народ? При една война се изискват най-малко 30 години, за да се поправят загубите.

Същият закон е и по отношение на вътрешния живот: Ако всеки ден се сърдиш по четири пъти, то това е цяла война. И после колко време трябва да употребиш, за да поправиш загубеното в себе си?

Забележете, че там, през дето сме минали ние, след нас дойдоха и направиха пътя. Няма място, през което сме минали, да не са отишли подир нас да направят нещо.


Учителя погледна местността Скакавците (всички върхове между върховете Мусала и Рупите западно от Мусала) и каза:

Там живеят напреднали същества.

Нашето идване тук, на Мусала, има съвсем друг смисъл, отколкото идването тук на другите.

Към 12 ч. слязохме от Мусала и се спряхме на най-горното езеро, което наричахме Окото. Тук ще предам разговора при Окото с Учителя. Той каза:

Вярата е път към Бога. Любовта е път, за да вземеш нещо от Бога. Вън от любовта живот не съществува. Тя раздава живот и щастие. Ако чрез вярата не намериш пътя на любовта, ако чрез любовта не намериш пътя на мъдростта, ако чрез мъдростта не намериш пътя на истината, и ако истината не ти покаже връзката, която съществува между любовта и мъдростта, тогава не може да постигнеш нищо.

Като отидеш при Бога, Любовта ще ти помогне да получиш от Него и след това ще отидеш да раздаваш на другите това, което си получил да помагаш на другите. Вярата е път към Бога. С вяра Бог не може да ни даде. А пък чрез любовта, която имаме към Него, Бог ни дава всичко. Каквото прави и най-малката буболечица, не мислете, че е глупаво. Също така и тревата има знание. Тя с години се е учила. Така че ние отвсякъде ще се учим: от тревата, от буболечките и пр.


Небето беше ясно и синьо, имаше изобилно слънце, без никакво облаче. Учителя каза:

България е обетована земя. Тя има най-добрите плодове. И няма като българските градинари. И в Америка ги познават.

Върнахме се на хижата привечер и на другия ден, 29 септември, в 4 часа без 10 м. сутринта, пак потеглихме към върха. Стигнахме на Мусала в 6 часа без 17. Слънчевият изгрев беше в 6 часа и 14 м. Слънцето изгря между Белмекен и Ибър. Изгревът беше хубав, имаше леки мъгли. Изпълнихме следната програма: Отче наш, Добрата молитва, 65 гл. от Исайя, в начало бе Словото. Дето се говори, че на Олимп обитават боговете, това не е бил сегашният Олимп, който се е оформил по-късно.

В бъдеще ще има филми, в които ще представят как се е създала Земята. И те ще копират от реалния филм. И в бъдеще хората ще го виждат.

Има връзка между Хималаите и Рила. Към 11 часа слязохме към Окото. Там Учителя каза между другото: За любовта ние имаме съвсем криво мнение. Аюбовта никога не трябва да се разпилява, не трябва да се разлива. Ето какво значи разливане на любовта: Ти обикнеш някого и му дадеш 300 000 лева. Той си купува кон, автомобил, почне широк живот, пие и води развален живот. И тебе ще те повикат и ще ти кажат: „Ти ли си, който направи това благодеяние?“

Цялото човечество е отговорно за погрешките, които стават. За всичко, което става, всеки един от хората е отговорен и математически ще му се донесе червен лист, да плати или вземе известна печалба.

Да пожелаем следното: всички хора да бъдат здрави, всички да се учат и да има обмяна между всички. Хората да мислят, че ние живеем като тях, те да не знаят, че ние живеем и друг, вътрешен живот, да не ни разбират.


Една сестра попита: „Кои са сега тези, които са били ученици на Христа?“ Учителя каза:

И да се знае, да се мълчи по това.

Астралният свят сега е свободен от тъмните сили. И сега става освобождение на физическия свят от тях. Знанието, което имат тъмните сили, те са го откраднали от светлите същества. Обаче знанието на светлите същества расте, а на тъмните сили не расте. И те са ограничени. Нали в „Откровението“ пише за жената, която родила дете, което било грабнато и скрито, понеже било гонено от змея. Този змей символизира тъмните сили, които ще бъдат вързани в земята, ще бъдат изгонени от физическия свят.

Кога човек изпълнява волята на Бога? Например, когато дойде един беден човек вкъщи, човек да го приеме и да му отстъпи своя креват, а пък той да спи на друго място. И в себе си след това да не казва: „По-добре е друг път да не дохожда този.“


И в 1 часа следобед на 29 септември тръгнахме от Окото и в 2.30 часа стигнахме в хижата. В 3 часа потеглихме от хижата и в 6 часа бяхме в Чамкория (Боровец). Там гостувахме една вечер във вилата на сестра Стоянова. След вечерята имахме дълъг разговор с Учителя до 11.30 часа. В този разговор Учителя каза между другото:

Човек страда от своето своенравие. Нито яде както трябва, нито пък и другите работи върши както трябва. В някои хора има един мърморко. Ако в тебе има един мърморко, то този мърморко не си ти. Този мърморко, каквото и да му дадат, е недоволен. Щом човек изгуби любовта си, то изчезват светлината и топлината в него. Нашата погрешка е, че ние искаме да намерим щастие на земята. На земята не можем да намерим щастие. Земята е училище. Това, което търсим, ще го намерим на друго място. Всичко на земята е временно. Щом дойде любовта, тя ще ти даде онази свобода, която търсиш, а пък щом нямаш тази свобода, значи ти се мамиш, че имаш любовта. Щом дойде любовта, мъртвият ще възкръсне. При любовта единият дава, а другият възприема. Щом единият не дава правилно при любовта и другият не възприема правилно, това вече не е любов. Всяко битие започва с любовта. И всичко завършва с истината.

Вие правите разлика между един човек и друг човек. Онзи, който не разбира, прави разлика. Тази вечер считайте, като че имате любовта, понеже я имате. Тепърва има да учите науката на любовта. Имате да учите всички видове нейни запалки. Считайте, че имате любов. Ти имаш любов, но не си я проявил.

Пианото, на което свириш, е хубаво, и нотите, и те са хубави. Те представляват някоя хубава симфония или ария. Но ние не можем да свирим добре на пиано. Коя е идеята в този пример? Бог е създал хубаво природата. И каквото е написал в нея, е хубаво. И ако на някого не върви в живота, причината не е в природата, а в него. В любовта имаш едно състояние, при което ти си доволен и от най-малкото, което получаваш. То е неразбиране, че започват с голямата любов. При любовта не виждай погрешки на другите. Да си затвориш очите за погрешките на онзи, когото обичаш.

Едно същество на земята, което минава за гениално, като се намери между ангелите, ще бъде невежа, ще говори като дете. Той ще каже: „Тази работа не е за мене.“


В това време започна да вали дъжд. И Учителя каза:

Вижте как действува разумното в света. Ако ние бяхме останали горе, днес щеше да ни вали дъжд.

Здравето е във въздуха и хората, като не знаят как да дишат, не знаят да го възприемат. Знанието е в светлината, но като не знаят хората как да възприемат светлината, не знаят да възприемат и знанието.

Човек, който страда, е на по-високо място. А който се радва, е на по-ниско място, в долината. Лошите хора избягват да се качват по високите места. Те все гледат да бъдат долу. Защото нисшите същества, които са в тях, не могат да издържат горе и ще трябва да ги оставят.


На другия ден, 30 септември, се върнахме в София.

Със сърдечен братски поздрав:Ваш верен Б. Боев

 

 

Писма на Боян Боев -Том 1

Глава: Екскурзия до Мусала

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...