Jump to content

1941_09_24 Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на Витоша - Черни връх. 24 септември


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя е на четиридневна екскурзия с група ученици на

Витоша - Черни връх.

24 септември

 

Тази екскурзия е описана в спомените на Боян Боев и Борис Николов:

 

 

1. Писма на Боян Боев: Екскурзия на Витоша

 

2. Спомен на Борис Николов: 17. ЕКСКУРЗИЯ ДО ЧЕРНИ ВРЪХ

Link to comment
Share on other sites

Писма на Боян Боев

 

ЕКСКУРЗИЯ НА ВИТОША


Изгрев, 10 юни 1952 година


Любезни брат,

Тук желая да ви опиша една екскурзия с Учителя до Черни връх на Витоша. Екскурзията беше четиридневна от 23 септември 1941 година до 26 септември, включително. Това беше една малка група от 9 души, но към втория и особено на третия ден дойдоха още доста братя и сестри, та станахме около 20 души. Следобед на 23ти стигнахме на Черни връх и се настанихме в наблюдателницата. Много любезно ни приеха наблюдателят Гошо и майка му, баба Мария. Учителя се настани в стаята на брат Гошо и майка му, а други в съседната обща стая за туристи. На другия ден всички станахме рано и се упътихме за Резньовете два върха на разстояние около 20 минути от Черни връх. Имаше гъста мъгла, която скриваше всичко от погледа ни. Тук прекарахме известно време в размишление и молитва. След това Учителя каза:

Човешката душа е безплодна, когато не е изпълнена с Божията Любов. Докато Божията Любов и Божият Дух не изпълнят човешката душа, човек е като странник, чужденец на тази земя. Той прилича на гладник и очаква един хубав обяд. Ще благодарим за днешния ден, ще благодарим за Божествения Дух, тогава всичко става. И тогава всичко, което мислим, чувствуваме и вършим, се благославя. Всичко, каквото правите, ядете ли, пиете ли, лягате ли, ставате ли, каквото правите, правете го за слава Божия.

Първо ще ви посети ангел. И второ, ще се весели духът ви във вас. Първото е посещение на любовта, второто е посещение на Духа, който се вселява.


Учителя каза:

Онези, които са в София, очакват от вас.

След това наблизо направихме гимнастическите упражнения и се упътихме към наблюдателницата. Спряхме се при нея. Учителя каза по отношение на мъглата:

Това време е като млада булка. Няколко дена стои с було. След това се разбулва. Утре ще се разбули. Тези камъни тук съществуват от милиони години и могат да разправят миналата история. Те са слезли от горе, понеже тия върхове по-рано са били по-високи.

В борбата между двете ложи Бялата ложа побеждава. Сега се викат новобранци за новата култура. Горе, в невидимия свят, новобранците са на фронта, а пък тук новобранците са в тила.


След това влязохме в наблюдателницата. Водеше се разговор по разни въпроси. Учителя каза:

Ако някой е бил разбойник 20 -30 години и после е престанал да бъде такъв, то признаците за разбойничество на главата и лицето изчезват, а на ръцете остават. Най-мъчно изчезват на ръцете. Когато сатурновата линия излиза от лунния хълм, други са факторите на човешкия живот, а когато тази линия излиза от средата, от гдето излиза животната линия, тогава предимно самият човек е фактор на своя живот.

Човек няма какво да излиза от физическия свят, но да се хармонира с него. От очите излизат невидими лъчи. И ако те са насочени надолу, човек е материалист. Ако те са обърнати нагоре, човек има стремеж нагоре. Дясното и лявата ухо не са напълно еднакви. Ако дясното ухо е поголямо, това показва по-голяма активност сега. А в миналото човек е бил по-малко активен. Лявото ухо показва миналото, а дясното настоящето. Има два. Вида престъпни типове: има някой престъпен тип, който е роден такъв, и друг престъпен тип, когото условията са създали, той по-лесно може да се измени, по-повръхностна е престъпността в него.


Пред Учителя сложиха круши. Той раздаде на всеки по един резен и каза:

Майстори са тези, които са създали тази форма; разбират от всичко.

Стана дума за земетресенията. Учителя каза:

Преди земетресението, ако ще бъде силно, раците излизат от водата и бягат по сушата. Така че ако видите, че раците излизат на сушата, ще знаете, че скоро ще има земетресение. Преди земетресението кучетата бягат от градовете и петлите престават да пеят. Като престанат петлите да пеят, тогава работата е опасна. Тези животни имат много фини, чувствителни органи за възприемане елекромагнитните смущения в атмосферата преди земетресението. Преди да стане земетресение, усещате едно голямо безпокойство няколко дена по-рано и то престава, щом мине земетресението. Цели континенти се движат. Сибир има бъдеще, понеже климатът там ще се стопли. Има разумни сили зад всички процеси. Всичко върви разумно. Също така гледаш тези камъни и мислиш, че са произволно турени, обаче те са турени точно на мястото си.

Поради гъстата мъгла следобед прекарахме в наблюдателницата. Учителя каза между другото:

Някой казва: „Не съм видял бял ден, няма кой да ме обича. “ Не, светлината те обича, въздухът те обича, земята те обича, Бог те обича. Светлите същества идват при човека, помагат му и след това си отиват.

Има архива за всички същества. Ръководителите на кармата, ако видят, че един човек, който се въплъщава на земята, има нужда от повече мекота, нареждат детето да получава повече от майка си, ако има нужда от повече твърдост, да получава повече от бащата. Предопределението никак не ограничава нашата воля. Когато направи зло, човек се ограничава и чувствува, че е направил нещо, което не е в съгласие със законите на природата. Много мъчно е човек да се откаже от един навик. Трябва да дойде много голямо страдание, за да се отучи от него. Сведенборг казва, че тези, които живеят на първото небе, не могат да видят тези, които живеят във второто небе, и тези, които живеят във второто небе, не могат да видят тези, които живеят в третото небе. По-висшите слизат при пo-нисшите. А по-нисшите, като рекат да отидат по-нагоре, не могат да издържат и избягват.


На другия ден сутринта отидохме пак рано на Резньовете. Черни връх е висок 2286 метра, а Големият резен е 4 метра по-висок от него. Нямаше никаква мъгла. Небето беше идеално чисто и имаше чуден изгрев на слънцето. След размишлението, молитвата и песента, Учителя каза:

Вятърът, който духа, казва по отношение на хората: „Видите ли тези скандалджии, те са изпратени да работят земята, а се бият и се смятат герои. “

Някои хора искат да станат светии. Те нямат понятие какво нещо е святост. Той трябва да възприеме Божествената светлина, да я разпръсва наоколо и да се образува ореол.

Когато простиш на някого и ти е неприятно да го срещаш, това не е прощаване. За Бога ще го обичаш. Дали заслужава или не, това ще го оставиш. Някой ти е неприятен. За Господа да ти е приятен. Ако хората те дразнят и ти не можеш да превъзмогнеш това, тогава не си разбрал. Реши тази малка задача. С пет пари можеш да я решиш. А после става трудно, така че и с хиляди левове не може да я решиш. Да простиш и да обичаш, това са много трудни работи.

Господ не е от тези, които ще изявят любовта си към тебе, когато си забогатял. Но когато те отхвърлят всички и си без нищо, тогава Той те обича. И ако разбереш това, тогава ти си силен.

Дойде при тебе някой недоволен и внесе своята мисъл в теб. А пък ти трябва да имаш силен вътрешен живот, ти трябва да внесеш твоята мисъл в него. Трябва да се приложи една опитна философия, защото много пъти се говори теоретически онова, което не се разбира. Ако ти обичаш Бога само когато ти е добре, това е наполовина. Но когато дойде страдание и не се измени твоето отношение към Бога, това показва, че в тебе има любов. Ще се учиш на това. То лесно се казва, но като дойде да го опиташ, тогава е мъчно. Вярвайте, че светът е разумен и каквото и да ви се случи, един ден ще се превърне за добро. Ако вярваш, добре, но ако не вярваш, само ще се забави процесът. Като те е пратил Бог на. земята, Той е мислил за тебе, не те е оставил. Може да те хокат, може да казват, че ти си невежа, че си недодялано дърво нищо от това. Трябва ви една опитна школа, да ви се дадат опитни методи, с които да си служите. Като те оберат, да повярваш, че не са те обрали. Колко е мъчно това! Ще започнеш с най-малкото, което разбираш.

Ти търсиш някого, но не знаеш улицата и номера. Този, когото търсиш, е Бог, улицата това са ангелите, а номерът това са добрите хора. Това е една много трудна наука, но като я научиш, ще се оправи всичко.

Като станеш скръбен, вземи две кърпи и играй, но никой да не те види. Направи превод на това, което казах. Каквито мъчнотии и да ти дойдат, благодари за тях, понеже те са материали, с които трябва да боравиш. Могат да дойдат изкушения. Като дойдат тъмните сили да те изкушават, Бог ще дойде да работи върху тебе, това е един закон: Щом влезете в духовния живот и почнете да напредвате, ще дойде противоположното, ще дойдат противодействията. Вашите страдания са малки. Вие не сте опитали големите страдания. Аз съм минал през там и го знам. Зная какво е страдание и как се решават тези въпроси. Страданията днес са за изправление. За един е за изправление, а пък за други е за изпитване на онова, което учат. Но докато дойде човек да разреши тези работи! Например удариш си пръста и не можеш да пееш, а пък законът е: като си удариш пръста, пак да пееш, като че нищо няма. Иначе не си разбрал закона.

Целият живот е една велика школа за учение. Като видиш червей, не го презирай. То е едно същество, което иска да изучи живота чрез тази форма. Тук на земята почитаме големите хора, а пък горе почитат и малките същества.


След това се върнахме в наблюдателницата. През деня е Учителя обикаляхме околностите при хубаво време. Посрещахме гости от Изгрева. Незабелязано и в радост минаха часовете. В тези Божествени чисти места незабравими останаха в съзнанието ни всички мигове, прекарани тук през тези четири дни. Благодарим на Учителя, че ни научи да обичаме планината и да я ценим. В древността всички учители и посветени са отивали на планината, за да почерпят сили и вдъхновение за работа, за да получат просветление и нови идеи. Ще благодарим на небето за тези свещени дни, прекарани тук. На такава височина става голяма промяна в човека. Той се преобразява. Нова светлина нахлува в него. Учителя каза:

Онези, които са в София, очакват от вас.

На 26 септември, пълни с големи богатства, тръгнахме надолу.

Довиждане на всички чисти места.

Със сърдечен братски поздрав:


Б. Боев
Писма на Боян Боев -Том 1

Глава: Екскурзия на Витоша

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Борис Николов

 

 

17. ЕКСКУРЗИЯ ДО ЧЕРНИ ВРЪХ

 

Първото излизане на Учителя до Черни връх е с една група приятели още през 1919 г. Има снимка, на която се вижда Учителят по Неговите млади години, а до Него са няколко приятели. Тази снимка има специална история. По-късно Учителят изведе Братството до Черни връх. Тогава нямаше никаква хижа, никаква наблюдателница нито на Алеко, нито на Черни връх, това бе в ранните години. После се построиха хижите. Така минаваха годините. Животът ни в планината винаги продължаваше, той не е прекъсвал никога. Нито през войната, нито през мирно време. Не ни спираше времето. Понякога валеше дъжд. Определено ли е за екскурзия, ние отивахме. Мокри ни, но ние вървим. Полека лека подобрихме екипа си - дрехи, пелерини срещу дъжд, удобни обувки. Ние дадохме тон на пътуванията в планината. Гражданите по-лека-лека се увлякоха покрай нас. Така че ние турихме начало на богатия туристически живот, на който днес сме свидетели.

През 1932/33 г. през лятото имаше някакви пречки за ходене на Рила. Не мога да кажа какво беше, събития ли имаше, но имаше нещо. Тогава Учителят предпочете да отидем на Витоша, в местността „Яворови пресои". Това е към Бистришката част. Там има чудесни поляни, има големи витошки гори, запазени вековни гори. И там, на тези поляни се разположиха приятелите и прекарвахме летата на 1932 и 1933 г. Опънаха палатките, направиха лагер и прекарваха чудни вечери покрай огньовете. Учителят държа ред беседи там. По идея на Учителя там се направи една чешма. Още сега седи тази чешмич-ка направена на „Яворови пресои". Вие пили ли сте от тази вода? Знаете ли къде е този лагер? Минете, разгледайте и пийте от хубавата вода.

След туй оттам Учителят ни извеждаше към „Големия резен", на една голяма поляна под Резена и на тази поляна сме правили ред упражнения, почивали сме и сме слушали беседи на Учителя.

Излизането на Черни връх се правеше един път в годината. През 1941 г. Учителят пожела да отидем на Черни връх и понеже наблюдателя беше разположен към Братството, минаваше за наш приятел. Но беше скришен, не смееше явно да го изявява пред другите, защото тогава гонеха Учителя и това можеше да му навреди на службата. Но приемаше много добре Учителя. Той, Гошо живееше в наблюдателницата заедно с майка си - баба Мария. Тя беше много възрастна, към 70-80-гбдишна бабичка. Баба Мария ни приемаше също много добре. Тя отстъпваше винаги стаята, в която спяха с Гошо на Учителя. Така Учителят винаги имаше стая за себе си, когато дойде тук. Колкото дни дойде и остане, стаята бе на Негово разположение. От тука сутрин винаги излизахме да посрещаме слънцето към „Големия резен". Между Черни връх и „Големия резен" има една голяма поляна, опъната и обърната на юг и на из-ток-югоизток. На тази поляна отивахме и правехме нашите молитви, размишления и играехме нашите гимнастики. След туй прекарвахме там целият ден. За тази поляна Учителят каза следните думи: „На Витоша няма по-хубаво място от това." Наистина влиянията там са много хубави. Тук обикновено отсядахме, прекарвахме деня, понеже бяха хубави дни и Учителят държеше понякога беседи. Сега ще ви прочета една малка беседа, която Учителят държа именно тук, на тази поляна. Стенографирана е от Савка Керемидчиева, а аз съм я дешифрирал и я давам. Беседата е озаглавена:

ДВЕТЕ БОЖЕСТВЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Добрата молитва, В начало бе Словото, Молитва за Царството, Размишление, Отче наш. (Това бе сутрешния наряд). Сега следва беседата:

„Ще ви прочета Ев. Лука гл. 1 "(Учителят я прочете, след туй изпяхме Духът Божий.)

„Аз ще ви говоря сега малко. Между всички събития в живота има една дълбока вътрешна връзка. Това, което прочетох в тази глава е едно далечно събитие, което е станало преди 2 хиляди години. Тези, които не разбират Писанията казват: „Блажени са онези, които Господ е посетил тогаз". Но това е иносказателно. Елисавета и Захарий са във всеки човек, в главата. Всеки човек си има една Елисавета и един Захарий. Всеки човек представлява и Елисавета и Захарий.

Човешката душа е безплодна, когато не е изпълнена с Божията Любов. Та душата „забременяваше", значи да се изпълни човешката душа с Божията Любов и Духът Божий да влезе в човека, та човешкия живот да бъде осмислен. Докато Божията Любов и Божият Дух не изпълнят човека - той е странник. Той е като един чужденец на земята. Той прилича на гладния, който не е ял и очаква сега един хубав-обяд. Ще благодарим за хубавия ден, за изгрева на слънцето, за Божествения Дух, който влиза и се вселява в хората. Бог е намислил да спаси цялото човечество, да тури мир и ред в човечеството. Да тури и светлина в умовете та да престане човешкият егоизъм. Та всички хора да заживеят в Любовта, а не както до сега са живяли във войни. Човек докато е бездетен не може да върши Божията Воля. Любовта дава условия на външния живот, а пък Духът, който ще се всели в душата, той е онова възвишеното, за което човек постоянно предусеща. То е онова, което Бог ще ни даде. Та се радвайте, когато ви посети Господ. Та нали има две посещения? Първото посещение било на Захария. Като му се явил ангел, той се усъмнил. После като се явил на Мария, тя повярвала и казала: „Да бъде както Господ е казал". Казвам: във вас тези два процеса вървят. Има във вас един процес, който постоянно има съмнение както при Захария. А пък като дойде този процес на Мария, тогава всичко става. Когато слезе Любовта, която ще спаси света и когато слезне Божествения Дух, те оправят всичко и тогаз Божието Благослове-ние почива върху нас. Тогава всичко, което мислиш, чувствуваш и вършиш се благославя. Та сега всичко, което правиме - ядене, пиене, лягане или ставане - всичко правете за Славата Божия. Ония, които, са в София очакват от вас. Захарий като го посети ангела, това беше посещение на Любовта и той се усъмни в тази Любов, гледайте да не се случи и с вас така, понеже някой може да каже: „Аз съм грешник, стар човек съм". От сега нататък ще раждам синове! Че къде ще бъде това? Не трябва да се съмняваш. Първия път ще ви посети ангелът. И втория път ще дойде ангелът и ще се всели Духът. Първото посещение е на Любовта, а второто посещение е на Духа, който се вселява."

Сега ще направиме упражнението". Направихме гимнастическите упражнения. В разговора с Учителя Той изказва и тези мисли:

„Това, което става с Елисавета и с Мария става и с всяка човешка душа. Докато не дойде Любовта и докато не дойде Духът да се всели, не може да има постижения. Трябва да станат тези посещения, за да се преобрази света. Посещението на Духа, това е реализиране на онова, което Любовта носи. Нали по-рано идва Любовта, а после идва Духът."

Беседата е държана на Витоша, Големият резен на 26.1Х. 1941 г., при изгрев слънце. Времето е тихо, ясно, слънчево. Небето е синьо. Изгревът е чудесен. Слънцето изгря в 6 ч. и 18 мин. Това е стенограма на Савка, която винаги обозначаваше времето, обстановката при всяка една беседа на Учителя.

Тази година прекарахме три дни на Черни връх, а след това се върнахме в София.

 

Изгревът - Том 3

Глава: 17. ЕКСКУРЗИЯ ДО ЧЕРНИ ВРЪХБОРИС НИКОЛОВ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...