Jump to content

1937_12_22 Разговор с Учителя ("Вътрешната свобода"), записан от Боян Боев, 22 декември 1937 г.


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговор с Учителя ("Вътрешната свобода")

 записан от Боян Боев,

22 декември 1937 г.

 

Разговорът е публикуван в книгата "Писма на Боян Боев", 2 т.

 

Писма на Боян Боев: Вътрешната свобода

Link to comment
Share on other sites

Писма на Боян Боев

 

ВЪТРЕШНАТА СВОБОДА

Записки при разговор с Учителя в големия салон

след лекцията и гимнастиката


Изгрев, 22 декември 1937 г.


Човек, който обича Бога, става даровит. Тогава, като искаш музика, ще дойдат от горе музиканти и ще те учат. Човек не може да стане учен, ако не дойдат при него учени! И-не можеш да станеш човек любящ, ако не дойдат при тебе любещи. Не можеш да станеш добър, ако не дойдат при тебе добри.

Само когато дойде Бог отвътре, оттогава ще дойде любовта в тебе. Ти ще влезеш вътре в себе си и ще отидеш при Господа.

Сега за Новата година да пеят квартет 4 стари сестри, 4 млади сестри, 4 стари братя и 4 млади братя. И ще ви кажа какво да пеете. Пейте тия думи: „За пръв път ще пеем квартет в живота си. “ Ако не може квартет, тогава соло. Ако не може и това, нека четирите стари сестри да изберат една стара сестра, също така и другите четворки, тъй че да имаме един квартет от една стара сестра, една млада, един стар брат и един млад.

Като се повдигнеш, няма да гледаш погрешките на хората. Това не е захласване. Цяла школа има.

Вие казвате „да се обичаме“, но това е механически. Искаш да прегърнеш някого, ще го целунеш. Това е механически. Обичаш някого и намираш една добра черта в него - това е любов. Каквото направи той, намираш го добро - това е любов. Три вида целувки има: физическа, астрална и умствена. Астралната е като изпратиш към него хубаво чувство, а умствената е като изпратиш към него една хубава мисъл.

Работите в любовта не са объркани, а в безлюбието. Ако с една постъпка спрямо някого ти го ограничаваш, ти си отговорен, но ако с нея го подтикнеш към Бога, ти ще бъдеш възнаграден.

Женитбата е временен човешки порядък. В Божествения порядък не можеш да се жениш за две жени. Една жена трябва да имаш. И като умре тя, да не търсиш друга. Божествените женитби изключват други жени. Еднобрачие има там.

Старото учение е злоба, ненавист, омраза и пр., а новото учение е любов, милосърдие, кротост, въздържание, вяра и пр. Има един организиран и един неорганизиран свят. Грехът произтича от неорганизирания свят. Грехът е извън Божествения свят. Като правите погрешки, ще знаете, че сте в неорганизирания свят.

Христос казва: „Ония, които се сдобият с оня век, нито се женят, нито за мъж отиват.“

Ако беше ограничил Адама и Ева да не ядат от забраненото дърво, то те щяха да изгубят своята свобода. Няма по-хубаво нещо от вътрешната свобода!

Всички слабости на човека произтичат от сиромашия! Богат човек наричам оня, който има ум, чувство и воля намясто.

Кой човек е мъдър? Онзи, който изпълнява волята Божия, е мъдър. Силен човек наричам оня, у когото почва да се проявява неговата воля. А пък всеки, който греши, няма воля.

Ти мислиш, че като целуваш някого, ще придобиеш нещо. Там е заблуждението. Нищо няма да придобиеш. Ти мислиш, че като забогатееш, ще придобиеш нещо. Нищо няма да придобиеш.

Ако вие обещаете да изпълнявате волята Божия, тогава аз всичко мога да направя заради вас. Но ако не обещаете, няма да го направя.

Ако една сестра е много красива и благородна, нито един няма да има желание да я целуне. Защото, като те погледне, тя те задоволява. Тя ти дава толкова много, че няма да имаш желание да я целунеш. И ако една жена иска да я целуват, тя не е толкова умна.

Христос е казал: „Ако Бог иска, от тия камъни може да направи чада Авраамови“. Този начин на прераждане, който имаме сега, ще се измени. Ще дойде друг начин: чрез вселяване. Този начин, по който хората сега се прераждат, е нещо архаическо. Няма да бъде в бъдеще така.


Един брат и една сестра от новото учение се обичали. Братът казал на сестрата: „Ти си свободна. Прави каквото искаш. Ако искаш, ожени се. А пък остави ме свободен да те обичам! Аз само това искам! А пък прави каквото искаш, обичай каквото искаш, ожени се за когото искаш!“

При женитбата двойниците се преплитат. Щом се ожени една жена, нейният двойник се преплита с двойника на мъжа й. При любовта няма преплитане, но при физическата любов има преплитане един с друг. Една жена има преплитане с мъжа си. Ако обича физически и другиго, тя има преплитане и с него. Там е лошото.

Не трябва да има преплитане между трима души, а само между двама души. И ако мъжът, който има двойника си преплетен с двойника на жената, ако преплете двойника си с друга жена, там е лошото.

Има едно противоречие, което ще се разреши. Напредналите души са го разрешили. За тия, които не са напреднали, този въпрос е щекотлив. Трябва школа!

Женитбата трябва да стане по новия начин. Между мъжа и жената трябва да има три допирни точки: във физическия, астралния и умствения свят. После трябва да се допълнят, астрологически трябва да се допълнят. После в жената трябва да е развито религиозното чувство. Тя Бога не обича, че тебе ще обича! А пък мъжът трябва да бъде съвестен, справедлив. Жената иска мъжът да бъде справедлив. А пък мъжът иска да го почитат, да го уважават.

Казано е: „В Царството Божие нито се женят, нито за мъж отиват, но са като ангели“.

Радвайте се, че любовта ще вземе надмощие. Има още малко време.

Всеки от вас има доброто желание, но няма методи.

Като видиш, че някое дете счупило шише с масло, което носи вкъщи, ти му купи ново шише, напълни го с масло и му го дай да го занесе вкъщи!

Та като видите хора със счупени шишета, вземете и им дайте ново шише с масло!

Сега съдбата иде! И праведните ще бъдат съдени най- първо и като мине тяхната съдба, тогава ще дойде съдбата на грешните.

 

 

Писма на Боян Боев -Том 2

Глава: Вътрешната свобода

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...