Jump to content

1941_06_16 Учителя е на екскурзия с учениците до Витоша, Бивака, или Ел Шадай


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя е на екскурзия с учениците до Витоша,

Бивака, или Ел Шадай

 

Тази екскурзия и разговорите проведени на планината с Учителя са описани в писмо на Боян Боев. Учителя изпълнява за първи път песента "Странник съм в този свят"

 

Писма на Боян Боев: Странникът и красотата на живота

Link to comment
Share on other sites

Писмо на Боян Боев

 

СТРАННИКЪТ И КРАСОТАТА НА ЖИВОТА


Изгрев, 10 октомври 1955 г.


Любезни брат,

Тук ще ви опиша една екскурзия с Учителя до Бивака, или Ел Шадай, на 16 юни 1941 г.

Тръгнахме в 4 часа сутринта. Стигнахме Бивака навреме. Небето чисто, синьо, нито едно облаче. Изобилно слънце. След паневритмията всички сме около Учителя. Той каза:

Има една приказка. Едно време дядо Господ минавал и срещнал един говедар. Господ попитал говедаря къде е пътят. Говедарят каквото можал, му отговорил. Дядо Господ казал: „Ще го отуча от този навик да се изтяга“ и пратил муха-стършел. Воловете пощръклели и тичали, говедарят ги гонил много време, докато ги стигне. Така че говедарят не лежал вече на гърба си.

Брат Неделчо Попов каза на Учителя: „Учителю, изпей ни някоя песен, която досега не си ни пял.“

Учителя изпя следната песен:

Странник съм на този свят.

Никого не познавам освен Тебе.

Ти, Господи, Боже мой,

Който Си създал всичко за мене.

Аз възнасям своята благодарност към Тебе.

На Тебе, Господи, възложих своето упование.

Да възлезе любовта ми към Тебе.

Някой път човек се възбужда. И за да му мине, нека да изпее една песен. Или някой път се уплаши. Да изпее някоя песен, за да възстанови своето предишно състояние.

Вие, ако разбирате всичко, което се случва, пари трябва да давате за него. Един ден вие ще го търсите, но няма да го намерите.

Един богат човек срещнал един беден и му хвърлил един орех. Бедният, докачен, му хвърлил обратно ореха. Вторият беден също. Десетият беден човек счупил ореха и изял съдържанието му. Страданията са черупка. В страданието е скрито едно богатство. В тази черупка е вложено съдържанието. Като отвориш черупката, ще намериш съдържанието. Не е лесна работа това. Това е изкуството. Някой иска да м.у помагам. Аз виждам, че той е песъчлива почва. Друг иска да му помагам. Виждам, че е чернозем и посаждам нещо.

Някой се кара. Аз ще се отдалеча, за да не слушам думите му. Има неща красиви в живота. Всяка минута, всеки час има толкова красиви работи. Някой път ние спим и не виждаме красотата на живота.

Ние не сме използвали нито една стотна от възможностите, които са ни дадени. Дадено ти е много.

Един човек стои и е недоволен. Че той трябва да обича въздуха, водата, земята, всичко. А той мисли за неща, които не са реални.

Законът е: Ако хората се движат по закона на Любовта, те ще се движат към екватора, но не изведнъж. Под екватора разбирам добрите условия. И колкото повече се доближават до екватора, толкова повече се увеличават плодовете и всичко друго. А хората, които живеят по закона на безлюбието, се движат към полюсите и там няма плодове, няма условия. При всяко добро, при всяка добра постъпка трябва да правиш връзка с Божествения свят. Един ден ще видиш на картина всичкото добро, което си направил, и ще видиш доколко картината ти е хубава или лоша.

В света, от който сме излезли, ни държат отговорни за това, което сме направили с туй, което са ни дали.

Когато направиш добро, печалбата от това добро остава за тебе. Хиляди хора трябва да правят добро, за да имат подбуди да правят добро и другите.

За физическата любов съм ви говорил. За духовната любов съм ви говорил. За Божествения свят не съм ви говорил още нищо.

Умствената любов дава простор да видиш красотата на света. Но това не е още любовта. Това е още външната страна на любовта. В духовния свят ни се притичат на помощ и ни избавят от много неприятности. Та човек трябва да остане верен на онези, които му помагат, на Божественото. Защото всякога ще имаме нужда.


Един брат попита: „Колко красиво са наредени едно над друго Седемте Рилски езера. Какво е значението им?

Седемте Рилски езера са седемте свята, седемте полета.

Първото езеро Махарзи, означава физическия свят.

Второто езеро Елбур, означава нисшите области на астралния свят.

Третото езеро Белдер дару, означава висшата област на астралния свят.

Четвъртото езеро Близнакът, означава умствения свят.

Петото езеро Махабур, означава причинния свят.

Шестото езеро Сърцето, означава Нирвана или Будическия свят.

Седмото езеро Щемхаа, или Главата, означава Божествения свят.

Екскурзията си има философия: На екскурзия преди всичко човек трябва да диша правилно и да употребява известно време за размишление.

На човека всеки ден му пращат мисли и чувства от невидимия свят, с които той трябва да работи през деня. И ако той остави тези мисли и чувства за утре и за другиден, той се осакатява и губи.

Когато човек не долавя тези мисли и чувства всеки ден, той се чувствува неразположен. За да бъдем разположени, трябва да долавяме всеки ден мислите и чувствата, които ни се предават, и да работим с тях.

Един брат запита: „Какво трябва на човека, за да има успех?“

Три неща му трябват:

1. Доброто то е основа.
    
2. Справедливостта с нея градим.
    
3. Разумността да знаеш да се обхождаш.
    
Учителят каза да напишем лотарийни билети за трите ягоди, които той тури на каменната маса: на три билета да пишем 1 000 000 лв., 500 000 лв. и 100 000 лева, а на останалите билети да има номера. Един брат написа 130 билета, понеже толкова души бяхме. На онези, на които се паднаха билетите със сумите, се дадоха ягодите. Всички, които теглиха билети с номера, подаваха листчето си на Учителя и той им казваше по едно изречение като съвет. Например на един брат се падна № 103. Учителя, като взе листчето, каза:

Не давай на заем повече, отколкото банката позволява.


Един брат попита колко трябва да заемаме и колко да даваме.

Ще заемеш колкото събира торбата и ще дадеш всичко, което имаш.

Всякога онзи, когото любиш, е този, който те е любил.

А сегашната любов е любов на театър. Твоят възлюблен е Един, но понеже е голям, проявява се в много форми. Нали слънцето е голямо, а колко малки слънца са фотографирани.

Вашата човешка любов, която сега имате, не се позволява в окултната школа. На ученика не се позволява.


Една сестра запита: „Ами защо сега я има?“

Вие сте си я позволили. Така ученикът се разсейва и не учи. Вие в любовта сте идолопоклонци, понеже правите един идол. А любовта трябва да бъде отвътре, т. е. няма да казваш на онзи, когото обичаш, а ще го обичаш с незнайна любов. Някой те обича и ти тури юлар. Това не е любов.

Съвременният живот дава богат материал за развиване на човешкия ум, сърце и воля. Ние един ден ще гледаме сегашния живот и ще разберем колко неоценими условия е съдържал той. В бъдеще ще оценим днешните условия.

Любовта иде и ако не я приемеш, горко ти! И обичта също.

Любовта няма да стои нито една секунда. Тя ще мине, ще ти остави благата и ще си отиде. Ти трябва да работиш върху оставените блага. Казано е: „Бъдете съвършени, както Отец ваш е съвършен. “ Значи да предадем любовта такава, каквато ние сме я приели.


Един брат запита: „Как можем да използваме спането за нашето духовно повдигане?“

Вечерта при лягане ще благодариш за това, което си получил през деня за ума и сърцето си. И тогава през нощта, когато спиш, душата ще обработва този материал, който е получила през деня.

Изпяхме няколко песни. След това Учителя каза:

Гениалните музикални гласове са извадени от Светилището.

За да се създаде у българина новата музика, той трябва да стане нов човек. На огъня, на който е турен, българинът ще се разтопи. Аз, като изучавам българските пес-ни, разбирам при какви условия е бил българинът, когато е създал тази или онази песен.

Щом не мислиш право, не си свободен.

Щом не чувствуваш право, не си свободен.

Щом не постъпваш право, не си свободен.

Най-първо трябва да бъдем свободни. Трябва да се радваме, че сме свободни. Ще се радваме на това състояние, което сега имаме, защото в дадения момент по-хубаво състояние за тебе от това няма. Това е за дадения момент. В следващата секунда ще има друго.

Онези, които оправят света, са извън Земята. И ние вземаме участие, но те са главните, които вземат участие. Радвайте се на днешната екскурзия. За днес сме щастливи, а за другите дни, добър е Господ.

Докато човек се безпокои в сърцето си, той не може да приеме новото учение, не може да му се предава новото учение.

Съвършенство значи да не правиш никакви погрешки. Трябва да видим съвършените хора.

Злото в нас е несъобразяване със законите на природата. При доброто ние постепенно се освобождаваме, а при злото постепенно се ограничаваме.

При ангелите, когато едного обичат, всички други се радват. Там, когато има обич, всички са едно.

Когато двама души се обичат, разбират, те са близко, а когато не се разбират, те са далеч един от друг. Велик е Господ, Той задоволява хората. Ангелите някой път гледат как да задоволят един човек, изучават го, докато най-после го задоволят. Някой човек стои тъжен, скръбен. Ангелите знаят, че му липсва нещо. И те ще му занесат нещо. Той се чуди, че скръбта му е изчезнала и казва: „Олекна ми на душата. “

От слънцето иде към нас и друга светлина, която човешките очи не могат да схванат. Сега човек няма още тази мрежа в окото си, за да схване тази светлина. В шестата раса ще се образува тази мрежа и човек ще вижда нови царства и нова светлина, ще развие ясновидството.


Със сърдечен братски поздрав:

Ваш верен Б. Боев

 

 

Писма на Боян Боев -Том 2

Глава: Странникът и красотата на живота

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...