Jump to content

1932_07_23_1 Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 23 юли


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя провежда на Рила (Езерата)

лятна духовна школа

23 юли

 

За този ден Елена Хаджи Григорова е записала два разговор с Учителя:

 

1. Разговор с Учителя на 23.VII.1932 г. при огъня, в 7.30 ч сутринта

 

2. Извор Махабур, 23.VII.1932 г., 9 ч сутринта Разговор с Учителя

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Елена Хаджи Григорова

 

5. Разговор с Учителя на 23.VII.1932 г.


при огъня, в 7.30 ч сутринта


В природата има един велик закон: закон на контрастите. В тези контрасти човек трябва да избира времето. Времето е всякога хубаво, но ако не тръгнеш навреме - там е лошото. Не е лошо времето, но ако не ядеш навреме, няма да има хубав резултат.


Благодари за днешния момент. Какъв ще бъде следующият момент - той ще се погрижи за себе си. Какво ще бъде утре? Утрешният ден ще се погрижи за себе си. Благодари за сегашния момент.


Ти казваш: „Когато отида горе, какво ще стане?" Ти не мисли за горе. Мисли за този момент. Като се качиш горе, тогаз мисли за горе. Ако Бог е с тебе тук, то Той и горе ще бъде с тебе. Но ако не е с тебе тук, то и горе ще бъде лошо.


Топла вода да пиете само. Обливайте се с топла вода. По три пъти на ден си измивайте краката с топла вода. На огъня стоплювайте водата. И лицето си мийте тук с топла вода. Те са хигиенични правила, които трябва да бъдат настол­ни.


Силния огън дъждът мъчно го изгасва, но слабия огън лесно го изгасва. Ако си слаб огън, не се сравнявай със силния огън. В топло време денем краста­вици яжте, но в студено време, вечерно време, не яжте.


Едно от правилата за тук: всички ще ядете тук преди да е залязло Слън­цето. След като залезе, да не ядете; вода може да пиете. След залез - никакво ядене. Стойте гладни. Нищо. То е за предпочитане.


Съзнанието да бъде будно. Дето е будна мисълта, не е опасно. Някой път страхът спасява хората, но при пиенето на студена вода страхът не ползува. Студената вода никак не утолява жаждата. А топлата вода я утолява.


Може да се къпе човек в езерото или в течуща вода само когато е много горещо. И може да се къпе само този, който има будно съзнание. Но изобщо в планините, особено на тая височина, да се прави обливане и то с топла вода, понеже от студената вода капилярите се свиват и се явяват неприятни послед­ствия.


Планината във всеки момент е различна. Колкото и малко да бъде разли­чието, което се чувствува. И различието се причинява от начина, по който плани­ната възприема и отразява слънчевата енергия. Значи вибрациите, които плани­ната отлъчва, като отражение на слънчевите енергии, са всеки път различни.


Вие гледате само формите, но всъщност това разнообразие, което е в планината - то е най-важното. Но ние не можем да го схванем, понеже нямаме достатъчно светлина в съзнанието.


Планината е много разнообразна, понеже зад формите, които ние вижда­ме, е тая разумност - проява на Бога. Трябва погледът ни да прониква зад формите в тая разумност. И затуй е това разнообразие! което трябва да виж­даме. А някой казва: „Какво ще виждам? Харамия и т. н. Но трябва да виждаме зад формите.

 

Изгревът - Том 17

Глава: 5. Разговор с Учителя на 23.VII.1932 г. при огъня, в 7.30 ч сутринта

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Елена Хаджи Григорова

 

 

6. Извор Махабур, 23.VII.1932 г., 9 ч сутринта Разговор с Учителя


Върха Харамия ще го наречем с името „Харно ми е". Но този израз има две значения. Първото значение е: „Добре ми е". А второто значение: „Добре измива" („Харно мие").


Втората чешма ще я наричаме Извор Махабур. „Маха" значи голям, „бур" значи силен. „Махабур" значи голям и силен (5-то езеро).


Бивакът на Витоша се нарича Ел-Шадай. „Ел" значи силният, значи Бог. „Ел-Шадай" значи място на Бога.


Второто езеро се нарича Ел-Бур. „Ел" значи Бог, „Бур" значи силният, следователно Ел-Бур означава „Бог е силният". При Ел-Бур всичко е силно. Вятърът там отдухва всичко. Когато някой ни пита, ние ще му кажем: „Вие били ли сте на Елбур? Там духал ли ви е вятърът?" Или, на български, това езеро е Езеро на изпитанията. И под Елбур има водопад, който най-силно тече. Елбур е най-силното езеро. Другите езера са закътани.


Първото езеро да го наречем Махар-Зи. Това значи „Голямата почивка". Там ще си починеш, като слизаш от горе.

Когато човек споменава думата „Ел", споменава името Божие, без да иска.

На четвъртото езеро оставете му названието Близнаци, а на шестото - названието Сърце. Те са хубави названия.


Седмото езеро се нарича Шемхаа (Главата). Третото езеро се нарича Балдер-Дару, което се превежда така: „Това, което дава благото".

 

Изгревът - Том 17

Глава: 6. Извор Махабур, 23.VII.1932 г., 9 ч сутринта Разговор с Учителя

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...