Jump to content

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 14.11.2016 от всички места

  1. 1 point
    Писмо от Пеню Киров до Учителя №57 гр. Бургас, 27 януарий 1902 г. [до] гр. София Любез. ми бр. Дънов, Последното Ви писмо съм получил навреме, също така и Тодор – отворената Ви карта. Забавих се да ти пиша, защото Сатана е пак въстанал. Аз сега при работа, пак без работа съм. Чудя се какво да правя. Каза ми се много малко още да потърпя. Аз търпя, но интересуващите се от положението ми не търпят, защото много незавидно е. Ако намериш за добре, пиши ни. Твой верен в Господа: Пеню Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)
×