Jump to content

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content on 14.05.2020 от всички места

  1. 1 point
    Учителя дава мелодията на песента "Мирът иде" Мелодията е дадена от Учителя през 1918 г. на ул. „Опълченска“ № 66, три дни след това (29 септември 1918 г. ) България излиза от Първата световна война. По-късно Учителя допълва мелодията (21 декември 1933 г. ). През юни 1934 г., Учителя възлага на Стоянка Илиева да напише думите на песента. За това събитие може да се прочете в спомените на Борис Николов: 1. Краят на войната е близо 2. Мирът иде вече! 3. Песента "Мирът иде" Пиано и аранжимент: Виктор Снимки от Родопите Венцислав Огнянов Людмила Винчева
×